Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI
1. O splošnih pogojih
Splošni pogoji spletnega mesta in trgovine Niiro (v nadaljevanju: spletno mesto ali niiro.eu)so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (EU General Data ProtectionRegulation, tudi GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
S spletnim mestom in trgovino www.niiro.eu (v nadaljevanju tudi: niiro.eu) upravlja Rosanna Raljević Ceglar, registrirana na naslovu Salvador Alliende 1, 6310 Izola, z matično številko 2466643000 in davčno številko 68861672,ki je tudi ponudnik storitve-poslovanja.
Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletnega mesta in trgovine niiro.eu, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine ter urejajo poslovni odnos med niiro.eu in kupcem.
Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa oziroma oddaje spletnega naročila. Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.
2. Splošni pogoji rabe spletnega mesta
2.1. Starost uporabnika
Naše storitve niso namenjene mladoletnim osebam, oziroma osebam brez opravilne sposobnosti in/ali mlajšim od osemnajst (18) let. Če ste mlajši od 18 let ali glede na relevantna zakonska določila v državi svojega izvora nepolnoletni, vas prosimo, da se ne registrirate ali naročate na naše storitve. Če bomo ugotovili, da ste mlajši od 18 let ali vam v državi vašega izvora še ni bila dodeljena opravilna sposobnost (ali pa ste svojo starost v procesu registracije lažno navedli), bomo vaš uporabniški račun ali naročnino nemudoma preklicali.
2.2. Registracija in naročnina
Če želite, se lahko registrirate ali naročite na naše storitve in glasila, ki jih ponujamo na našem spletnem mestu.
Ob registraciji ali naročilu morate navesti točne in resnične podatke. V primeru kakršne koli spremembe informacij, ki ste jih navedli ob registraciji ali naročanju, nas boste o tem nemudoma obvestili, da bodo naša sporočila res dosegla vas in ne koga drugega.
Če sumite, da je prišlo do neavtorizirane rabe vašega uporabniškega računa ali kraje gesla, nas boste o tem takoj obvestili. Odgovornost nad varovanjem svojega gesla in kakršno koli rabo svojega uporabniškega računa je sicer na vaši strani.
V skladu s temi Splošnimi pogoji in brez upoštevanja možnosti uporabe drugih pravnih sredstev, kot jih določa veljavna zakonodaja, je niiro.eu upravičena, da vam v primeru neizpolnjevanja obveznosti teh splošnih pogojev po svoji presoji prekliče vašo registracijo in/ali naročnino in/ali blokira vaš račun in/ali zavrne, omeji ali prekine vaš dostop do spletnega mesta in spletne trgovine.
2.3. Trajanje in prenehanje
Vaša registracija ali naročnina na naše storitve in/ali e-novice začneta veljati po uspešnem zaključku postopka registracije ali naročnine.
Svojo registracijo ali naročnino na naše storitve in/ali e-novice lahko brez razloga po svoji volji kadar koli prekinete z e-sporočilom na info@niiro.eu ali s klikom na povezavo za odjavo, ki se nahaja v prejetem glasilu. Preklic registracije ali naročnine bomo potrdili.
V primeru kakršne koli bistvene kršitve teh splošnih pogojev, lahko brez poseganja po drugih pravnih sredstvih, ki jih določa veljavna zakonodaja, nemudoma prekinemo vašo registracijo ali naročnino ali jo kadar koli in po lastni presoji začasno prekličemo. O odpovedi ali začasni prekinitvi vas bomo obvestili po elektronski ali navadni pošti in vaš uporabniški račun bo deaktiviran.
2.4. Elektronske storitve
Nekatere izmed naših storitev zahtevajo uporabo elektronskih kanalov komuniciranja (npr. e-pošto, SMS sporočila, telefon).
Strinjate se, da vas utegnemo v zvezi s storitvami kontaktirati preko SMS sporočil, elektronske pošte ali drugih sredstev komuniciranja. Pri tem prevzemate odgovornost plačila vseh morebitnih stroškov, ki vam jih v zvezi s tovrstno komunikacijo utegne zaračunati vaš ponudnik elektronskih storitev.
2.5. Pravice intelektualne lastnine
Vsebine niiro.eu, vključno z informacijami, značilnim dizajnom in znaki, deli, podobami, fotografijami, ilustracijami, slikami, dialogi, glasbo, zvoki, videi, dokumenti, besedili, grafičnimi prikazi, logotipi, blagovnimi znamkami, razlikovalnimi elementi tako imenovane tržne podobe ali katerim koli drugim materialom, ki se v kateri koli obliki nahaja na spletnem mestu niiro.eu, vključno z meniji, spletnimi stranmi, grafikami, barvami, shemami, orodji, pisavami, oblikovanjem spletne spletnega mesta in spletne trgovine, diagrami, postavitvami, metodami, postopki, funkcijami in programsko opremo , ki so del spletnega mesta in spletne trgovine, so zaščitene z avtorskimi pravicami in vsemi drugimi pravicami intelektualne lastnine niiro.eu in/ali relevantnih imetnikov teh pravic.
Niiro.eu ima izključno pravico, da dovoli ali prepove kakršno koli reproduciranje (neposredno ali posredno, začasno ali stalno ali s katerim koli drugim sredstvom ali v kakršni koli obliki, v celoti ali delno) njenih vsebin. Reproduciranje vsebin spletnega mesta niiro.eu, v celoti ali delno in v kakršni koli obliki, ni dovoljeno brez predhodnega pisnega soglasja niiro.eu ali avtorjev dela, objavljenega na spletnem mestu ali v spletni trgovini. Niiro.eu ter avtorji del, ki so objavljena na spletnem mestu niiro.eu so kadar koli upravičeni do avtorskih pravic, ki jih imajo do svojega dela in do nasprotovanja kakršnemu koli izkrivljanju ali drugim spremembam svojih del, ki lahko ogrozijo čast in ugled nosilcev avtorskih pravic.
Uporabniki niiro.eu so upravičeni do ogleda spletnih strani in spletne trgovine in njihovih vsebin. Prav tako so upravičeni do izvajanja začasnih dejanj reprodukcije, ki so prehodna ali naključna in predstavljajo bistven sestavni del prikaza spletnih strani niiro.eu in njihovih vsebin in ki so brez neodvisnega gospodarskega pomena. Prav tako je uporabnikom dovoljeno brskanje po spletnem mestu in spletni trgovini za namen zakonite uporabe storitev, ki jih svojim uporabnikom nudi niiro.eu.
2.6. Prejete vsebine
Strinjate se, da vsi predlogi, projekti, ideje, koncepti, fotografije, prispevki ali katere koli druge vsebine in materiali (z izjemo osebnih podatkov), ki se preko tega spletnega mesta ali na drug način razkrije ali pošlje niiro.eu (v nadaljevanju: predložen ogradivo) niso zaupne narave. S predložitvijo takšnih gradiv dajete niiro.eu brezplačno, ne-ekskluzivno in mednarodno pravico do kopiranja, reproduciranja, objavljanja, razkrivanja, distribuiranja ali kakršne koli druge rabe, v celoti ali delno in za namene oglaševanja, promocije ali razvoja izdelkov.
Niiro.eu zavezana in ne bo zavezana: (I) ohranjanju zaupnost vseh predloženih gradiv; (II) plačilu nadomestila za kakršno koli uporabo predloženega gradiva ali v povezavi z njim; (III) odzivanju na predložitev gradiva in/ali potrditev njegovega prejema.
Izjavljate in jamčite, da predloženo gradivo ne krši pravic tretjih oseb, ki izhajajo iz zakona in/ali pogodbe, vključno z, na primer, pravicami, ki se nanašajo na avtorje, blagovne znamke, patente, poslovne skrivnosti, zaupnost in vse druge lastniške ali osebne pravice.
S predložitvijo gradiv priznavate pravico, vendar ne obveznosti, da niiro.eu kopira, reproducira, objavlja, razkriva, distribuira ali drugače uporablja predloženo gradivo ali njegov del za kakršenkoli namen, vključno z, na primer, oglaševanjem, promocijo, razvojem izdelkov ali v druge komercialne namene, pri čemer ne vi in ne katera koli tretji oseba ne more uveljavljati kakršne koli pravice do kakršnega koli nadomestila. Pri tem ste in boste odgovorni za vsebino katerega koli poslanega gradiva.
Niiro.eu si pridržuje pravico, da zavrne ali izbriše katero koli predloženo gradivo zaradi kakršnih koli razlogov ali brez njih, vključno z gradivom, ki po naši presoji krši te pogoje uporabe ali je lahko žaljiv, nezakonit ali krši pravice katere koli osebe ali subjekta ali škoduje ali ogroža varnost katere koli osebe ali subjekta.
2.7. Povezave do drugih spletnih mest
To spletno mesto lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest. Niiro.eu nima vpliva na ta spletna mesta nima vpliva in ne odgovarja za dostopnost spletnih mest tretjih oseb ali za njihovo vsebino.
Hiper povezave do drugih spletnih mest in sklicevanje na informacije, izdelke ali storitve tretjih oseb, povezanih s to spletno stranjo, ne predstavljajo in se ne smejo na noben način interpretirati kot odobravanje teh spletnih mest, informacij, izdelkov ali storitev s strani niiro.eu. Vsa vprašanja ali pripombe v zvezi s temi spletnimi stranmi je treba nasloviti na operaterje njihovih spletnih mest.
2.8. Uporaba spletne strani
V skladu s temi splošnimi pogoji vam je omogočen dostop do spletnega mesta in spletne trgovine in v skladu s temi splošnimi pogoji morajo biti oddana tudi vsa vaša naročila.
Z vstopom na to spletno mesto in trgovino pristajate na komunikacijo v jeziku tega spletnega mesta.
Strinjate se, da boste spletno mesto in spletno trgovino uporabljali na način, ki ne škoduje nam, drugim uporabnikom ali tretjim osebam. V primeru kršenja splošnih pogojev, zlorabe spletnih strani ali njihove rabe v nenavadnem obsegu, si pridržujemo pravico, da brez predhodnega obvestila prekinemo ali omejimo vaš dostop do spletnega mesta in trgovine. Če imamo dober razlog za domnevo, da ste vpleteni v nezakonite dejavnosti ali ogrožate druge uporabnike ali varnost naših podatkov in zasebnosti, vam lahko dostop do spletnega mesta preprečimo.
Spletno stran in trgovino lahko začasno ukinemo, če se izkaže, da je to potrebno, na primer, za namestitev, spremembe ali vzdrževalna dela ali če to zahtevajo zakoni, predpisi ali organi ali če obstajajo drugi upravičeni razlogi za prekinitev. Prizadevamo si, da bi bile prekinitve delovanja čim krajše. Pridržujemo si pravico, da z upravljanjem spletnega mesta in trgovine prenehamo ali pa jo ponudimo javnosti v skladu z lastno presojo.
Pristajate na samodejno preusmerjanje k lokalni različici spletnega mesta, če takšna možnost obstaja.
2.9. Omejitev odgovornosti
Niiro.eu v nobenem primeru ne odgovarja za kakršno koli dejansko, posredno, neposredno, naključno ali drugačno škodo ali izgubo, ne glede na njeno naravo, ki izhaja iz uporabe spletnega mesta in spletne trgovine in njunih vsebin.
Niiro.eu je oproščeno obveznosti izročitve v primeru posega višje sile.
Niiro.eu zavrača vsako odgovornost za nepravilno ali neprimerno uporabo svojih izdelkov, ki jih naročijo stranke.
3. Pogoji prodaje
Pogoji prodaje urejajo ponudbo in prodajo izdelkov na našem spletnem mestu niiro.eu. Izdelke, kupljene na niiro.eu, prodaja neposredno niiro.eu; Rosanna Raljević Ceglar.
3.1. Splošni pogoji prodaje
Ti splošni pogoji prodaje (v nadaljevanju: splošni pogoji) veljajo za vso prodajo izdelkov niiro.eu (v nadaljevanju: izdelki) na spletnem mestu niiro.eu.
Prodaja izdelkov v skladu s temi splošnimi pogoji je na voljo le potrošnikom (v nadaljevanju: stranke ali naročniki), ki so fizične osebe, starejše od 18 let in spletno trgovino uporabljajo za namene, ki niso povezane z njihovo trgovsko, poslovno, obrtno ali strokovno dejavnostjo.
Jezik prodajnih pogodbenih razmerij, ki se izvajajo preko tega spletnega mesta, je določen z jezikom tega spletnega mesta.
Stranke morajo natančno prebrati te Splošne pogoje, ki so na tej spletni strani objavljeni z namenom, da jih stranke preberejo, potrdijo, shranijo in reproducirajo. Pogodbe o prodaji, sklenjene s strankami, bo niiro.eu arhiviralo za obdobje hrambe, kot ga zahteva veljavna zakonodaja.
3.2. Informacije o izdelkih
Informacije o izdelkih (skupaj z ustreznimi kodami izdelkov) in njihovih cenah so na voljo na tem spletnem mestu.
Z vsemi potrebnimi ukrepi bomo poskrbeli, da bodo vse podrobnosti, opisi in cene izdelkov, ki se pojavljajo na spletnih straneh trgovine, pravilni v času vnosa ustreznih informacij v sistem.Čeprav si prizadevamo za čim bolj tekoče posodabljanje spletne trgovine, se lahko zgodi, da informacije, vključno z opisi izdelkov, ki se pojavljajo na tej spletni strani in spletni trgovini ob določenem času, morda v trenutku oddaje naročila ne odražajo trenutnih razmer.
Če se vam zdi, da je izdelek, ki ste ga naročili pri nas, v nasprotju z opisom izdelka na spletni strani, je edino pravno sredstvo, ki ga imate na voljo, vračilo izdelka v skladu s temi splošnimi pogoji. Dokler vaše naročilo v skladu z našo politiko potrditve in sprejema naročil ni prejeto, cene in drugih sestavnih delov opisa izdelka ne moremo potrditi.
Slike in barve izdelkov, ki so na voljo za prodajo, skušajo biti čim bolj reprezentativni, vendar lahko spričo rabe brskalnika in/ali monitorja odstopajo od dejanskega videza izdelkov.
3.3. Preverjanje podatkov
Ob vašem nakupovanju izdelkov na niiro.eu, si, preden odpravimo vaše naročilo,pridržujemo pravico do preverjanja nekaterih podatkov, ki vključujejo a niso omejeni na: preverjanje vašega naslova, preverjanje pristnosti vaše identitete, preverjanje številke kreditne kartice in vaše kreditne sposobnosti ter preverjanje možnosti goljufije. S predložitvijo naročila, pristajate na te preverbe.
3.4. Izvedba naročila in nakupa
Če želite kupiti izbrane izdelke, natančno preberite te splošne pogoje in pravila o zasebnosti in piškotkih, ki so na voljo na spletnem mestu niiro.eu. Če splošnih pogojev ne sprejmete, ne morete opraviti nakupa in lahko spletno stran in trgovino kadar koli zapustite.
Za oddajo naročila za nakup enega ali več izdelkov morate izpolniti in predložiti spletni obrazec za naročilo. Tehnični koraki, potrebni za zaključek nakupa, so naslednji.
Prebrskajte našo spletno trgovino; naši izdelki so umeščeni v različne kategorije oziroma skupine. S klikom na določeno kategorijo se prikažejo vsi izdelki, zbrani v tej skupini. S klikom na izdelek se prikaže opis izdelka. Opis izdelka je sestavljen iz materiala/-ov iz katerih je izdelek narejen, njegove cene in kratkega opisa. Izdelke si lahko ogledate z različnih zornih kotov in preko različnih slik. V košarico lahko s klikom na »dodaj v košarico« dodate kateri koli izdelek, ki ga želite kupiti. Izbrane izdelke lahko pregledate s klikom na »košarica« v desnem zgornjem kotu spletne trgovine. Izbran izdelek lahko odstranite s klikom na voziček in nato s klikom na gumb "odstrani" poleg izdelka, ki ga želite odstraniti. Voziček avtomatično doda (ali spremeni) vsoto kupnine.
Preden naročilo oddate, preverite izbrane izdelke in njihove količine.
Če naročila ne želite oddati, lahko kliknete na logotip spletne trgovine ali katero koli skupino izdelkov in košarico zapustite brez naročila.
Če želite oddati naročilo, kliknite »nadaljuj z naročilom«,»sprejmi pogoje« in »plačilo«.
Ko oddate naročilo, se ga obravnava v skladu z razdelkom »Politika potrjevanja in sprejemanja naročil«.
3.5. Politika potrjevanja in sprejemanja naročil
Naša spletna trgovina predstavlja povabilo k ponudbi za nakup naših izdelkov. Z oddajo naročila in plačilom nakupne cene in s tem povezanih stroškov, nam ponudite svoj nakup naših izdelkov. Potrdilo o prejemu vašega naročila vam bomo takoj po prejemu naročila poslali po elektronski pošti.
Potrditev prejema vašega naročila NE pomeni, da je vaša naročilo sprejeto, ampak le, da ste uspešno oddali naročilo, da smo ga prejeli in da ga moramo pregledati. V primeru spremembe cene, opisa izdelka ali pomanjkanja zalog bomo z vami stopili v stik in preverili, ali so predlagane spremembe za vas sprejemljive.
Potrdilo o prejemu naročila vsebuje podatke o vašem naročilu, ki vsebuje seznam kupljenih izdelkov, račun, osnovne informacije iz opisa izdelka, nakupno ceno in davke.
Preden naročilo sprejmemo, lahko zahtevamo tudi dodatne informacije ali preverjanja.
Po ali skupaj s potrditvijo vašega naročila vam bomo poslali tudi »sprejem naročila«. »Sprejem naročila« predstavlja zavezujoč sporazum in bo vključeval seznam kupljenih izdelkov, osnovne informacije iz opisa izdelkov, kupnino in davke, račun, podatke o dostavi ter naše splošne pogoje.
S sprejemom naročila ste uspešno oddali naročilo in pogodba med vami in nami se šteje za sklenjeno.
3.6. Zavrnitev naročila
O zavrnitvi vašega naročila boste obveščeni na vaš kontaktni elektronski naslov.
Zavrnitev naročila je lahko posledica enega od naslednjih vzrokov:
• Naročenega izdelka ni na zalogi
• Nismo uspeli pridobiti avtorizacije za vaše plačilo
• Ugotovljena je bila napaka pri ceni ali opisu izdelka
• Obstoj carinskih ali dostavnih omejitev v vašo državo
• Ne izpolnjujete meril za upravičenost (npr. starost), kot jih navajajo splošni pogoji poslovanja
• Niste nam predložili oziroma zagotovili dodatnih informacij oziroma preverb
V primeru zavrnitve naročila, se vam plačilo, v kolikor obstaja, povrne v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v štirinajstih (14) dneh po prejemu obvestila o zavrnitvi.
Prizadevamo si za vzpostavljanje čim prijetnejše uporabniške izkušnje. Žal vam ne moremo zagotoviti, da bodo vaša naročila tudi prejeta in/ali sprejeta.
3.7. Načini plačila
Stranke lahko plačilo naročenih izdelkov v naši spletni trgovini opravijo s kreditno kartico ali PayPalom. Sprejemamo plačila z naslednjimi kreditnimi karticami: Visa, MasterCard, American Express, Discover.
Stranka jamči, da ima za uporabo izbranega načina plačila vsa potrebna pooblastila in ustrezno količino razpoložljivih sredstev na kartici. Kartične goljufije so nezakonite in se jih ustrezno preganja.
Z naročilom v naši spletni trgovini dovolite niiro.eu izvedbo bremenitev na vaši kreditni kartici za znesek celotne cene blaga, ki ste ga kupili.
Kreditna kartica stranke bo s transakcijo obremenjena šele: (I) po preverjanju podatkov o kreditni kartici; (II) ko je pooblastilo za bremenitev kartice prejeto od izdajatelja kartice, ki jo je uporabil kupec, (III) ko je bila razpoložljivost izdelka potrjena in (IV) ko ne obstajajo nobene okoliščine, ki bi zahtevale zavrnitev naročila.
Ob oddaji naročila razen začasnega plačila, ki je potrebno za preverjanje veljavnosti kreditne kartice, bremenitev kartice ne bo izvedena. Po izvršitvi naročila bo začasen strošek preklican in nadomeščen z zneskom, ki ga mora plačati stranka. To začasno plačilo bo preklicano tudi v primeru preklica naročila.
Vsi imetniki kreditnih kartic so predmet preverjanja veljavnosti in avtorizacije s strani izdajatelja kartice. Če izdajatelj vaše plačilne kartice odkloni odobritev plačila, nismo odgovorni za kakršno koli nastalo zamudo ali odsotnost dostave iz tega razloga. V primeru, da iz katerega koli razloga kartice ni mogoče bremeniti z zneskom naročila, pogodba ne bo sklenjena in naročilo bo preklicano (nepotrjeno).
3.8. Cene
Veljavna cena izdelka je tista, ki je prikazana v spletni trgovini na dan, ko naročnik odda naročilo. Cene se lahko spremenijo. Pred pošiljanjem ustreznega obrazca za naročilo vedno preverite končno ceno prodaje. Vse cene v spletni trgovini so zapisane v evrih.
3.9. Drugi povezani stroški
DDV
Cene za izdelke, ki se odpošiljajo na destinacije v Evropski uniji(EU), vključujejo davek na dodano vrednost v višini 22%.
Javne dajatve
Cene za izdelke, ki so odposlani v države izven EU, ne vključujejo uvoznih in ostalih dajatev. Poravnava tovrstnih davčnih bremen je obveznost stranke, ki je izdelek naročila v državo izven EU. Vse cene so predmet dajatev, kot jih določijo ustrezni organi v skladu z zakonodajo, ki je veljavna v določenem prostoru in času. Dodatni stroški (carine, dajatve, davki, posredniški stroški itd.) se lahko zaračunavajo ne glede na destinacijo pošiljanja. Za takšne stroške ne odgovarjamo, razen če ni izrecno navedeno drugače.
Bančne pristojbine
Za bančna nakazila se lahko zahtevajo dodatne provizije, ki jih ob nakupu ni mogoče predvideti. Za plačilo teh stroškov odgovarjate sami v skladu s sporazumom, ki ga imate s svojo banko.
Zamudne obresti
Izdelke odpremljamo šele po prejemu plačila zanje. Če iz takšnega ali drugačnega razloga na vašem uporabniškem računu nastane dolg, vam zaračunamo zakonito obrestno mero in si pridržujemo pravico do pobota takšnega zneska s plačilom, ki ste ga namenili za naročilo novih izdelkov.
3.10 Dostava in čas dostave
Za vse nakupe ponujamo mednarodno dostavo po ceniku Pošte Slovenije, ki vključuje vse stroške upravljanja za katero koli naročilo kakršne koli velikosti. Naročila bodo s strani Pošte Slovenije dostavljena na naslov, ki ga stranka navede v procesu spletnega nakupa.
Predviden čas dostave je 7-21 delovnih dni.
Čas dostave lahko varira glede na izdelek, njegovo razpoložljivost, državo dobave, pogoje prevoznika in druge morebitne praktične dejavnike. Navedeni čas dostave se nanaša na povprečje in ne predstavlja garancije dostavnega časa. V primeru počitniških konic si pridržujemo pravico, da predvidenemu času dostave dodamo nekaj dni.
Z oddajo naročila sprejemate pogoje Pošte Slovenije. Za več informacij, se obrnite na splošne pogoje prevoznikov, ki so na voljo pri Pošti Slovenije ali pa se obrnite na info@niiro.eu .
V primeru neskladij med temi splošnimi pogoji in pogoji prevoznika veljajo ti splošni pogoji. Če izdelek v roku 2 mesecev po datumu sprejema naročila ni bil dostavljen, lahko naročilo prekličete tako, da nam pošljete sporočilo na info@niiro.eu. Če ste se v teh okoliščinah odločili za preklic, vam bomo stroške povrnili v treh (3) delovnih dneh po preklicu. Če ste po prejemu povračila prejeli naročeni izdelek, imate pravico, da ga brez dodatnih doplačil zadržite.
4.Vračilo in zamenjava
4.1.Preklic pred odpremo naročila
Našim strankam nudimo možnost, da svoje naročilo prekličejo, preden je le-to odpremljeno. Ko je naročilo potrjeno, ga ni več mogoče preklicati. Po potrditvi naročila nas mora kupec o svoji nameri preklica obvestiti na info@niiro.eu. Če naročilo še ni bilo odpremljeno, bomo preklic naročila registrirali. Kupcu bomo nato vrnili denar preko plačilnega sredstva, ki je bilo uporabljeno za plačilo naročila.
PayPal naročila zahtevajo administrativno provizije, ki znaša do 10,00 EUR in se plačuje PayPalInc., zato vam tega dela stroška ne moremo povrniti.
Če je po obvestilu kupca blago že odpremljeno, stopi v veljavo naša politika vračil.
4.2. Vračilo in zamenjava
Upamo, da boste z našimi izdelki zadovoljni. V nasprotnem primeru ste kot naša stranka upravičeni do preklica svojega naročila in vračila izdelkov, v kolikor nam v roku štirinajstih (14) dni po datumu dobave blaga pošljete uradno pisno obvestilo o vračilu. Za vse menjave, vračila ali povračila nas morate obvestiti na info@niiro.eu v zgoraj omenjenem roku. Če obvestila o vračilu ali zamenjavi ne bomo prejeli, bomo vaš sprejem blaga po preteku tega roka obravali kot dokončen.
Vse stroške pošiljanja, ki so povezani z vračanjem izdelkov, krije stranka. Prosimo, ne pozabite obvestiti prevoznika, da je blago, ki ga pošiljate nazaj, vračilo.
Izdelke vrnete na naslednji naslov:
NIIRO, Rosanna Raljević Ceglar
S. Allendeja 1
6310 Izola
Slovenija
Vračilo blaga sprejmemo pod pogojem, da se izdelek nahaja v svojem izvornem stanju in zgolj z naslova, na katerega je bilo naročilo poslano. To pomeni, da izdelek ni bil nošen, pran ali poškodovan, na njem pa so še vedno pritrjene vse identifikacijske in druge oznake. Izdelek mora biti vrnjen v svoji izvorni embalaži in z vsemi originalnimi dodatki.
Do trenutka prejema vrnjenih izdelkov ste zanje odgovorni vi, zato vas prosimo, da jih skrbno zapakirate in odpremite. Poskrbite, prosimo, da bo blago v tranzitu ustrezno zaščiteno, saj boste odgovorni za vsako morebitno škodo, ki se utegne pripetiti preden pošiljka prispe na naš naslov. Poškodovanih ali umazanih vračil ne bomo sprejeli in bodo (na vaše stroške) vrnjena vam, vračilo denarja pa bo zavrnjeno. Pridržujemo si pravico, da za morebitno nastalo škodo na izdelkih zahtevamo odškodnino.
Zamenjava izdelka za izdelek druge velikosti ali barve je brezplačna. Možnost menjave za drugo velikost ali barvo je odvisna od tega, ali je izdelek na zalogi. Za organizacijo in poštne stroške vračila izdelka mora stranka poskrbeti sama, stroške dostave novega izdelka pa pokrijemo mi. Prosimo, da na transportnem obrazcu jasno navedete, da se artikel vrača v zamenjavo, sicer lahko nastanejo dodatni stroški uvoznih dajatev. Na uvozne davke in dajatve nimamo vpliva. Bodite pozorni pri navedbi države svojega naslova, saj stroške ponovne dostave izdelka, ki je bil napačno naslovljen, zaračunavamo.
Ob prevzemu izdelkov za zamenjavo bomo stranko o tem obvestili po e-pošti, zamenjava pa bo opravljena v roku sedmih (7) delovnih dni. Izdelek bo dobavljen glede na njegovo razpoložljivost. Prosimo, upoštevajte, da gredo lahko izmenjave na naslovih zunaj Evropske unije znova skozi carinski postopek in so lahko znova obdavčene. V izogib dvojnemu plačilu dajatev vas prosimo, da shranite vse dokumente uvoznih dajatev, če boste morda morali dokazovati, da ste te obveznosti že poravnali. Na dodatne stroške v zvezi s carinami in uvoznimi dajatvami nimamo nobenega vpliva.
4.3. Vračilo denarja
Ko bomo vrnjene izdelke prejeli in potrdili, da se nahajajo v prvotnem stanju, vam bomo vsa prejeta plačila vrednosti blaga v času nakupa povrnili v treh (3) delovnih dneh.
Vračilo denarja za naročila, poravnana prek PayPal-a, vključuje odbitek administrativnih stroškov, ki jih v vrednosti do 10 Evrov zaračuna PayPalInc..
V primeru, da vrnjeni izdelki niso v originalnem stanju in zato ne morejo v ponovno prodajo, si pridržujemo pravico, da vračilo denarja v celotni ali delno zavrnemo.
Vračilo kupnine se izvede z načinom plačila prvotne transakcije.
Finančno vračilo na kartico je odvisno od časa obdelava vaše banke in lahko traja do trideset (30) delovnih dni. Čas vračila se lahko med posameznimi izdajatelji kartic zelo razlikuje, na kar niiro.eu nima nikakršnega vpliva.
Pri vračilih uvoznih dajatev in davkov izven EU ne sodelujemo. Za možnost tovrstnih povračil se obrnite na ustrezen lokalni urad. Ker ta možnost ni na voljo v vseh državah, vam svetujemo, da za morebitna vračila dajatev na vrnjene izdelke najamete carinskega posrednika.
4.4. Poškodovani in neustrezni izdelki
Vsak izdelek se pred odpremo pregleda. Vsak odpremljen izdelek mora biti brezhiben in mora ustrezati opisu proizvoda in njegovim lastnostim, kot so navedene v naši spletni trgovini.
Če prejmete poškodovan izdelek, najprej preverite embalažo in ugotovite, če je bil izdelek morda poškodovan med prevozom. Če vse kaže na to, da je bil izdelek poškodovan med prevozom, nas v 48 urah o tem obvestite na info@niiro.eu. Obdržite embalažo, v kateri smo vam izdelek poslali, in nam, če je mogoče, pošljite fotografijo in/ali video poškodovanega izdelka in embalaže.
Če menite, da je bil izdelek, ki ste ga prejeli, poškodovan pred tranzitom ali ne ustreza navedenemu opisu in značilnostim, nas morate takoj in najpozneje v 2 (dveh) tednih od prejema o tem obvestiti na e-naslov info@niiro.eu. Če nas o takšni ugotovitvi ne obvestite v 2 (dveh) tednih od prejema pošiljke, izgubite pravico do reklamacije.
V vašem obvestilu morate jasno navesti in opisati poškodbo ali neskladnost izdelka, številko naročila in, če je mogoče, priložiti sliko ali videoposnetek izdelka. Naslov za vračilo izdelka je:
NIIRO, Rosanna Raljević Ceglar
S. Allendeja 1
6310 Izola
Slovenija
Odgovorni smo za kakršne koli poškodbe ali neskladja, ki obstajajo v času dostave izdelka. Vrnjeni izdelek bomo skrbno pregledali in vas v razumnem času po elektronski pošti obvestili, ali je bilo vaše vračilo upravičeno ali ne. V primeru upravičenega vračila, bomo pričeli s postopkom delnega ali celotnega povračila ali zamenjave izdelka – odvisno od zahteve, ki ste jo navedli. Če poškodbe in ostale nesprejemljive značilnosti niso posledica vaših dejanj ali opustitev le-teh, bomo izdelek zamenjali brezplačno, razen če to ni mogoče. V tem primeru vam bomo kupnino povrnili v celoti, vključno s stroški pošiljanja. Vračilo kupnine se izvede s plačilno metodo, ki je bila uporabljena pri prvotni transakciji.
Pravice iz tega razdelka se ne udejanijo, če ste vi (ali katera koli tretja oseba pod vašim nadzorom) s svojim dejanjem ali opustitvijo le-tega povzročili poškodbo ali drugo neskladje z izvornimi karakteristikami izdelka.
4.5. Omejitve
Pridržujemo si pravico do zavrnitve vračil ali menjav, ki niso v skladu z zgoraj navedenimi pogoji in zahtevanimi postopki. Če vaša zahteva za vračilo ali zamenjavo ne bo odobrena, bomo izdelek na vaše stroške vrnili na vaš naslov in zavrnili vračilo plačila.
S kakršnimi koli vprašanji, pomisleki ali poizvedbami, se obrnite na info@niiro.eu.
5. Pristojna zakonodaja in reševanje sporov
Splošni pogoji in pogodbe, sklenjene s strankami, se urejajo in razlagajo v skladu z zakonodajo Republike Slovenije.
V primeru kakršnih koli nesoglasij, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev ali v zvezi z njimi, ali zaradi kršitve teh pogojev, se stranki najprej dogovorita, da bosta spor poskušali rešiti sporazumno in izven sodišča.
Če želi stranka spor razrešiti s posredovanjem ali s katero koli drugo obliko alternativnega reševanja sporov, lahko niiro.eu na to pristane, nikakor pa se niiro.eu na tovrstne pobude ni tudi dolžna odzvati.